• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Böyük diametrli kazıyıcının inkişafı əsasən yuvarlanan dəyirmanın texnoloji tələblərinə cavab verir

    Embrion borusunun xarici diametrinin səthlə örtülməsi əllə qırxılmış vəziyyətdədir. Embrion borusu çox qalındırsa, yuvarlanan dəyirmanın tələblərinə cavab vermək çətindir. Borunun xarici embrion təbəqəsi çox qalın və embrion ləkəsi çox dərin olduğundan yalnız ağır avadanlıqla işlənə bilər. Başlanğıcda yalnız bir və ya iki parça qırxıla bilər. Bundan sonra şirkətimizin praktik istehsalında iş səmərəliliyi xeyli yaxşılaşdırılmışdır. Altı, səkkiz parça və böyük diametrli dəri kazıyıcılarının inkişafı əsasən yuvarlanan dəyirman tələbatı ilə uyğundur.